Potřebujeme náš lymfatický systém?

My lidé a stejně tak ostatní savci máme nejlépe vytvořený systém mízních (lymfatických) cév. Ty se tvoří ve tkáních, jako slepě zakončené sítě kapilár, jež se sbíhají a pokračují jako cévy se stavbou podobnou žilám. Lymfatické cévy přivádějí lymfu z tkání a orgánů do uzlin pro příslušnou část těla, z nich do dalších uzlin a nakonec až do hlavních mízních kmenů a jimi do žilní krve. Po cestě se v uzlinách zachycují cizorodé a tělu škodlivé látky, popřípadě i celé mikroorganismy nebo jejich části. Míza (lymfa) je v uzlinách zároveň obohacována o další lymfocyty.

Lymfocyty je druh bílých krvinek, jež mají schopnost neutralizovat a ničit bakterie a viry. Spolu s mízními uzlinami slouží lymfa jako důležitá součást našeho imunitního systému.

Lymfatický systém má také důležitou roli v odvádění tuků z potravy ve střevním traktu ve formě kapének do horní duté žíly. A lymfa se také podílí na stálosti našeho vnitřního prostředí.

z www.arcus-lymfo.cz

Pokud bychom lymfu našli, tak je to bílá, mléčně zakalená tekutina, která obsahuje lymfocyty, bílkoviny a tuky. Našli bychom ji v mezibuněčných prostorech tkání a krevních cév.

Kde lymfu v našem těle nenajdeme?

Nenajdeme ji v mozkové tkáni, v oku a v kostní tkáni.

Do lymfatického systému taky patří tyto orgány:

Slezina – orgán, který máme uložený v levé klenbě brániční v rozmezí mezi 9. a 11. žebrem, kdy kopíruje průběh 10. žebra hluboko při páteří. Je to orgán za normálních okolností nehmatný. Jeho hmotnost se pohybuje mezi 50 – 250 g. A je to velmi důležitý článek naší imunitní obrany. Podílí se také na recyklaci železa a funguje jako rezervoár krve. Po vytvoření funkční kostní dřeně tvorba krvetvorných elementů ve slezině zaniká. Objevuje se teprve tehdy, kdy je v organismu krvetvorných elementů málo.

Mandle – jsou párovým orgánem lymfatického systému. Všichni víme, že máme nosní mandle a krční mandle. Jsou to vlastně lymfatické uzliny. Jsou to první funkční bariéry našeho imunitního systému, když se k nám naši venkovní nepřátelé dostanou ústy nebo nosem.

Brzlík – je hlavním orgánem pro uložení a funkční dozrávání T- lymfocytů. T-lymfocyty se do brzlíku dostaly z krvetvorných tkání v době prenatálního vývoje. T-lymfocyty mají svou velkou úlohu imunitní, kdy likvidují cizí buňky, například nádorové nebo buňky napadené viry. Nejaktivnější je náš brzlík v raném dětství. Od 1 roku věku se jeho aktivní část zmenšuje asi o 3 % ročně a od věku cca 40 let se zmenšování už prakticky nefunkčního orgánu snižuje na cca 1 % ročně. Brzlík najdeme za hrudní kostí.

T-lymfocit z www.prirodovedci.cz

Kostní dřeň – lidově nazývaný taky morek. Je to měkká tkáň, která vyplňuje vnitřky kostí (u všech savců). V kostní dřeni probíhá krvetvorba. Krvetvorba probíhá ve všech kostech zhruba do 4 – 5 let. Naše tělo obsahuje cca 2,6 kg kostní dřeně. Když se narodíme, tak je naše kostní dřeň červená. S přibývajícími lety se v dlouhých kostech mění ve žlutý typ kostní dřeně, tam již krvetvorba neprobíhá. A ve stáří se ztrátou tuku stává kostní dřeň šedou.

Apendix – výběžek z tlustého střeva obvykle 6 – 10 cm dlouhý a asi 7 cm široký. Jeho stěna obsahuje lymfatickou tkáň, která by měla sloužit zřejmě jako lokální mízní uzlina. Na rozdíl od tlustého střeva je apendix pokrytý souvislou svalovinou.

Jak poznáme špatnou funkci lymfatického systému?

Nejčastěji se nám projeví otoky, celulitidou, pocitem únavy, a různými, obvykle nepříjemnými, projevy imunitního systému.

Otoky a špatná funkce lymfatického systému mohou být v některých případech vrozené. Častěji k poškození lymfatického systému však dochází zraněním či po operačním zákroku.

z www.lymfoderma.cz

Na co bychom neměli také zapomínat, že lymfatickým systémem se po těle nejčastěji šíří rakovina.

Jak můžeme zlepšit fungování lymfatického systému?

Je vhodné se vyhýbat tučným potravinám, mléčným výrobkům, červenému masu, chemicky zpracovaným a rafinovaným potravinám, cukrům.

Naopak je vhodné zařadit do jídelníčku více čerstvé zeleniny a ovoce. Funkci lymfatického systému lze podpořit výluhem z echinacey, pitím čaje Citronela. Povzbuzující jsou také speciální masáže. A taky samozřejmě, pozitivní nálada a pohyb!

Dělá Vám starosti Váš lymfatický systém? Jsem tu pro Vás!

Kontaktujte mě na e-mailu: zstysova@seznam.cz nebo telefonicky na 603 201 096